Barion Pixel
Felhívjuk figyelmét, hogy adatkezelési nyilatkozatunk az alábbi linken elolvashatja: Adatkezelési tájékoztatónk. Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk, a saját működése érdekében, illetve, pénzügyi partnerünk a Barion által, csalások és visszaélések elkerülése, kiszűrése érdekében sütiket használ. Az oldal használatával, azon történő vásárlással Ön elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat!

Ingyenes szallitas 15 000Ft vásárlás felett

Általános Szerződési és Szállítási Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó megrendelésének elküldésével a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!

 

A Szolgáltató a Honlapon termékeket értékesít. A Honlapon keresztül történt

elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken www.edeal.hu/aszf keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat a Szolgáltató iktatja, és 5 évig megőrzi, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. Szolgáltató adatai

Név: Rubin Zoltán e.v.

Székhely: 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 344/3

Levelezési cím: 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 344/3

Képviselő neve: Rubin Zoltán

Nyilvántartási szám: 51050144

Adószám: 67986211128

E-mail cím: info@edal.hu

Telefonszám: +36707732577

 

2. Felhasználási feltételek

 

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

 

2.2 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal - kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi

alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. A honlapon történő vásárlás

3.1 Regisztráció

A Honlap tartalmának minden része elérhető minden Felhasználó számára regisztráció nélkül, így a vásárlás sem kötött regisztrációhoz. Ha Felhasználó mégis regisztrálni kíván, azt megteheti a Honlap felületén megtalálható "Regisztráció" menüpontra kattintást követően, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

 e-mail cím,

 jelszó,

 név,

 számlázási adatok,

 telefonszám,

 kapcsolattartó neve.

Nem kötelező jelleggel a Felhasználó telefonszámát is megadhatja a Szolgáltató részére. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info[kukac]edeal.hu e-mail

címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a szolgáltatót.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.2 Megrendelés

A Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található "Kosárba" gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket, és helyezheti kosarába. A kosár tartalma bármikor megtekinthető a képernyő felső menüjében a "Kosár tartalma" feliratra kattintva. A termék kosárba helyezésével a rendszer egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy terméket helyezett a kosarába. A felugró ablakban a Felhasználó választhatja a "További vásárlás"-t, és tovább nézelődhet a termékek között, vagy választhatja a "Megrendelés" lehetőséget, és akkor a rendszer átirányítja a kosár felületére. Ha a kosárba helyezett termékek és mennyiségük megfelelő, akkor a "Szállítási, számlázási

adatok" feliratra kattintva Felhasználó a megrendelési felületre jut, ahol a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia, mint szállítási és fizetési mód, illetve a kiszállításhoz szükséges adatokat (név, cím, telefonszám, stb.) Megjegyzést is fűzhet a megrendeléséhez. A megrendelés elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Ha a Felhasználó ezt nem tesz meg, nem tud a Honlapon keresztül megrendelést leadni.

3.3 A termék ára

A termékek vételára a Webáruházban az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Az árak tartalmazzák a csomagolás költségét.

3.4 Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában, és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a törölni kívánt sor mennyiségének 0-ra állításával). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása, stb. (pl. szállítási cím).

3.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül,

automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely

visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére, és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá

tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6 Fizetés

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék MPL; GLS; DPD; …futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben vagy bankkártyával.

Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató részére banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. A rendelés alapján Szolgáltató elkészíti a számlát, amit elküld e-mailben a Felhasználónak, melyen szerepel a bankszámlaszám és az utalandó összeg.

Fizetés bankkártyával Barion rendszeren keresztül:

Mi az a Barion fizetési mód?

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tudsz bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online áruházakban, mobil alkalmazásokban.

A bankkártyás fizetésnek számodra nincs plusz költsége, az teljesen díjmentes. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes, így sem most és sem a jövőben nem szükséges külön költséggel kalkulálnod. A Barion egyenlegkezelés szintén ingyenes, nincs belépési vagy havi díj. Az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának vannak szerény díjai, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes.

A Barion fizetési módról bővebben ide kattintva tájékozódhatsz.

3.7 Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, elektronikus úton számlát ad, melyet a szamlazz.hu számlázó program automatikusan küldi a regisztrált email címen keresztül.

3.8 Szállítás

A Honlapon leadott rendelések kiszállítása az MPL;GLS;DPD… futárszolgálattal történik, az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-18:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket, pontos időmegjelölés nélkül. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket. Amennyiben a futár a csomag átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat a következő munkanapon újból megkísérli a csomag kiszállítását. A második kiszállítás sikertelensége esetén a Futár a Szolgáltató részére visszaküldi a csomagot. Nem Magyarország területére történő kiszállítást a Szolgáltató futár igénybevételével nem

teljesít. Külföldi szállítási igény esetén Szolgáltató a Felhasználóhoz legközelebbi

magyarországi postahivatalba tudja elküldeni a csomagot (amennyiben az MPL futárszolgálat viszi házhoz az adott terméket), mint postán maradó küldeményt. A csomagot a Felhasználó ebben az esetben az útlevél felmutatásával tudja átvenni. A termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, amikor a terméket a Felhasználó a kiszállítást végző személytől vagy a postai alkalmazottól kézhez veszi, és az átvételt igazoló dokumentumot aláírja. Az átvételt követően, a futár távozása után vagy a postán történő átvétel után a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni utólagos mennyiségi és minőségi reklamációt. A szállítólevél aláírásával tehát Felhasználó elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék). Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.8.1 Szállítási költségek

A kiszállítás bruttó 15 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes.

A bruttó 15 000 Ft alatti megrendelések alatt a házhozszállítás díja bruttó 1 500 Ft.

3.8.2 Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap. Szolgáltató - a Felek eltérő

megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

 a szerződést a felek megállapodása szerint, vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett

volna teljesíteni.

3.9 Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség.

4.Elállási jog

4.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek

vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az

utolsó szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő

harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken elállási nyilatkozat keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt

határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Szolgáltató a határidő számítás szempontjából postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail

illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,

amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett

értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Fontos tudnia, hogy a vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van. A Fogyasztóvédelmi Hatóság e kérdésben egyértelműen fogalmaz: "Fontos tudni ... hogy ha a terméket nem csak kipróbáltuk, hanem ezen felül is használtuk, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozunk a vállalkozás felé." Az árut annak jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapítása céljából ugyanúgy kell kezelnie és megvizsgálnia, ahogyan azt az üzletben is engedélyeznénk Önnek. Erről az únió minden tagállamra kötelezően alkalmazandó Európai uniós irányelv rendelkezik (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=HU)

A terméket kipróbálhatja olyan mértékben, ahogyan azt a boltban is engedélyeznék

az Ön számára. Azonban ha kipróbálás után úgy dönt, hogy a termék valóban megfelel a termék az Ön személyes igényeinek, tetszik az anyagminősége, színe, valóban olyan, mint ahogyan azt a webáruházban láthatta és elképzelte a fényképek, leírás alapján, meg kívánja tartani azt, azaz mint a boltban tenné megvásárolja, majd használatba veszi, onnantól kezdődően az általunk forgalmazott termékek nagy része veszít az értékéből, szemmel láthatóan is használt termékké válik, amit új termékként nem tudunk forgalomba hozni. Ezért az értékcsökkenésért a fogyasztó tartozik felelősséggel vállalkozásunk felé.

4.2 Fogyasztót a következő esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének

teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes

beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás

egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac

Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges

ingadozásától függ;

c. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

d. olyan termékek esetében, amelyek higiéniai terméknek minősülnek. Ilyen például a matrac a fedőmatrac, a párna, az alsóruházat, szexuális segédeszközök, fogkefe, stb… Cégünk által forgalmazott párnáink, toppereink (fedőmatracaink), matracaink mindegyike higiéniai terméknek minősül. Cseréjre nincs lehetőség!

5.Szavatosság

5.1 Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Felhasználó - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás

arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt. Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint - az 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése setén

Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában

nem volt felismerhető vagy

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.Jótállás

A tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó egyes termékek tekintetében a gyártó által biztosított és önként vállalt jótállást biztosít.

A Korm.rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, a Korm.rendelet mellékletében meghatározott termékekre és azok tartozékaira vonatkozóan. A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Szolgáltató a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a Fogyasztó a terméket átveszi.

Az olyan tartozékokra, melyek nem tartoznak a Korm.rendelt hatálya alá a Szolgáltató 6 hónap jótállást biztosít, az alkatrészekre (pl.: forgórész, kapcsoló) csak abban az esetben tud garanciát vállalni amennyiben azt a Szolgáltató építi be.

A Szolgáltató által forgalmazott márkák jótállási időtartama 1 év.

A Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül csereigényt érvényesít, mely esetben a Szolgáltató a terméket azonnal cseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a

használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

 rendeltetés ellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

 helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

 elemi kár, természeti csapás okozta. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

 elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a

választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik

jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget

eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a

szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott

érdeksérelmet.

 ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének

megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy

ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a

Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a

Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a

szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható

rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 5.1. és az 5.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Jótállási igény érvényesítése

Felhasználó a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel és az

eredeti számla másolatának egyik példányával érvényesítheti, ezért kérjük, hogy ezen iratokat gondosan őrizze meg.

A javítás helye:

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató gondoskodik, egyéb esetben a termék oda-vissza szállításáról a Felhasználónak kell gondoskodnia.

Használati és kezelési útmutató

Szolgáltató minden termékhez mellékeli a jótállási jegyet és a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, mely tartalmazza a gyártó által kiadott "CE Megfelelőségi nyilatkozat"-ot valamint a munkavédelmi utasításokat.

6.1 Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti a következő adatok megadásával:

Név:

Cím:

Telefon:

E-mail:

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói

kifogásait az hová terjesztheti elő:

Levelezési cím: Rubin Zoltán e.v.

9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 344/3

Telefonszám: +36707732577

E-mail: info[kukac]edeal.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet - melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszake

Memóriahabos matrac, hideghab matrac, memory matrac, fedőmatrac, ortopéd matrac

100%
elégedettségi garacia

Memóriahabos matrac, hideghab matrac, memory matrac, fedőmatrac, ortopéd matrac

Magyarországoról
forgalmazott termékek

Memóriahabos matrac, hideghab matrac, memory matrac, fedőmatrac, ortopéd matrac

Biztonságos vásárlás
begbízható webáruház

visszahívást kérek